MENU

In depth discussion – hloubkové rozhovory

Hloubkové rozhovory jsou realizovány s jedním až dvěma respondenty a jsou vedeny zkušenými moderátory podle předem připraveného scénáře. Rozhovory probíhají standardně 30-60 minut. Optimální množství je 10 -15 rozhovorů.

Individuální rozhovory jsou vhodně zejména při náročnějších cílových skupinách, citlivých tématech nebo v B2B segmentu. Umožňují o poznání hlubší a citlivější vhled do problematiky než skupinové diskuse, respondent zde není ovlivňován názory ostatních.

Z individuálních rozhovorů pořizujeme audio/video záznam.

Opýtajte sa nás, ako takýto prieskum funguje, radi Vám pomôžemeMENU