MENU

In store, doprovázeny nákupy – průzkum v prodejnách

Průzkum na místě prodeje umožňuje zachytit reálnou cílovou skupinu určité produktové kategorie. In Store je realizován jednak standardním F2F dotazováním nebo doprovázenými nákupy.

Doprovázeny nákupy umožňují analyzovat nákupní chování přímo na místě prodeje. Pomáhají odhalit skryté motivátory nebo bariéry při nákupu. Při provázených nákupech probíhá pozorování nákupního chování, které je zároveň doplněno otázkami podle připraveného scénáře. Doprovázeny nákupy jsou zaznamenávány na audiozáznam.

Je zde nezbytná součinnost zadavatele – zajištění vstupů na prodejny.

Opýtajte sa nás, ako takýto prieskum funguje, radi Vám pomôžemeMENU