MENU

Focus Group Discussion – skupinové diskuze

Skupinové diskuze realizujeme obvykle s 6-8 respondenty a jsou vedeny profesionálním moderátorem podle předem připraveného scénáře.

Na hlubší analýzu a pochopení zkoumané problematiky využíváme různé projektivní techniky. V rámci skupinových diskusí analyzujme spotřebitelské chování, postoje, hodnoty, motivace, bariéry, vztah ke značkám, positioning značek. Zároveň je využíváme na testování nových konceptů, příběhů značky a reklamních spotů.

Druhou možností jsou online skupinové diskuze, které jsou z časového a finančního hlediska méně náročné a jsou vhodné zejména v případě mladší cílové skupiny.

Ze skupinových diskusí pořizujeme audio/video záznam.

 

 

Opýtajte sa nás, ako takýto prieskum funguje, radi Vám pomôžemeMENU