MENU

Tazatelská síť

Naši tazatelé jsou pravidelně školeni v metodách jak kvantitativního tak i kvalitativního výzkumu, disponujeme obsáhlou sítí vyškolených Mystery Shopperů, auditorů i specializovaných rekrutátorů pro kvalitativní řešení. S našimi tazateli jsme v denním kontaktu prostřednictvím našeho dispečinku.

Pro Mystery Shopping nabízíme také možnost nahrávání rozhovorů, sledování našich tazatelů pomocí GPS lokátorů, pořizování fotografií atp. Pro náš elektronický sběr dat používáme platformu QPSMR, ANQUETO, naše výstupy dodáváme, dle dohody, v SPSS, ASCII formátu či Excelu.
V případě zájmu nabízíme také možnost vytvoření online reportingu .

flag-cze Česká republika – Tacca Agency s.r.o.

Tacca Agency s.r.o. působí na českém trhu od roku 2013 a zaměstnává více než 450 tazatelů a mystery shopperů optimálně pokrývajících celou Českou republiku.  Nabízíme také optimální pokrytí pro elektronický sběr dat (CAPI) – v současnosti disponujeme 120 netbooky a stále naši síť rozšiřujeme.

Společnost Tacca Agency s.r.o. se plně ztotožňuje se zásadami etického kodexu ESOMAR.

flag-svk  Slovenská republika – MB Brand Management s.r.o.

Společnost MB Brand Management působí na slovenském trhu od roku 2009 a disponuje 292 školenými tazateli a 124 mystery shoppery, který pokrývají celé území Slovenské republiky. Disponujeme netbooky pro elektronický sběr dat (CAPI).

Společnost MB Brand Management s.r.o. se plně ztotožňuje se zásadami etického kodexu ESOMAR.

 

 

 

 

 

 

 

MENU