MENU

Staff DNA

Staff satisfaction – průzkum spokojenosti zaměstnanců, analýza benefitů, motivace a loajality

Staff proffesionality – profesionalita zaměstnanců, přístup k zákazníkům

Nejvyšší hodnotou každé firmy jsou její lidé.

Pomůžeme Vám:

  • odměřit spokojenost vašich zaměstnanců
  • identifikovat důvody nespokojenosti, nízké loajality vašich zaměstnanců
  • zjistit, jak vaši pracovníci komunikují se svým zákazníkem
  • poskytnout pohled na poskytované služby očima vašich zákazníků
  • zjistit, jak dodržují vaši pracovníci procesy vaší společnosti
  • odhalit slabé stránky vašich pracovníků
  • odměřit image, hodnoty a atraktivitu vaší firmy
  • nastavit Employer Brand

 

MENU