MENU

Customer DNA

Consumer Insight – spotřebitelské a nákupní chování B2C / B2B
In Store behaviour – nákupní chování v místě prodeje
Customer satisfaction – spokojenost vašich zákazníků B2C / B2B
Customer segmentation – segmentace zákazníků
Customer loyalty – analýza loajality zákazníků B2C / B2B
Customer motivator – benefity a motivace zákazníků B2C / B2B

Dnešní zákazník hledá víc než benefit. Hledá značku, která stojí při něm, pomáhá mu řešit problémy, ulehčuje mu život, plní mu sny

Pomůžeme Vám:

  • porozumět vašim zákazníkům
  • analyzovat faktory, které ovlivňují na nákupní a spotřebitelské chování
  • identifikovat motivátory a bariéry při nákupu značky
  • odhalit nepokryté potřeby zákazníků
  • identifikovat relevanci cílové skupiny
  • hledat možnosti, jak oslovit nové zákazníky
  • hledat vhodné motivátory jak zvýšit loajalitu zákazníků a spokojenost zákazníků

MENU