MENU

Mgr. Michal Beneš – Data Analytic CZ & SK

Na statistických analýzách spolupracujeme s Michalem Benešom- www.benesconsult.com.
Spolupráce při analýzách se statistickou signifikáciou, segmentačních, klastrových, výrobních činitelů a korespondenčních analýzách.

 

 

 

 

MENU