MENU

Ing. Mária Boťanská – Executive Director

Celý profesní život pracuji s informacemi a právě proto vím, jaké jsou potřebné pro strategické rozhodování.
Mé zkušenosti s průzkumem, daty a informacemi jsou ze strany průzkumné agentury i ze strany využití na straně klienta. Kvalitativní průzkum a práce s lidmi je zároveň mojí vášní.

Pracovní zkušenosti

MENU