MENU

DNA marketingu
Průzkum trhu přináší jedinečné informace
Jedinečné informace přinášejí spokojené zákazníky
Slider
Slider
DNA Marketingu

Průzkum, informace, řešení

Tak jako má každý člověk své jedinečné DNA, tak i každá značka a firma potřebuje svou jedinečnou informaci, kterou se odliší od své konkurence. Naším cílem je přinášet klientům kvalitní dáta, informace o značkách, zákaznících i zaměstnancích. Najít pro značku správné místo na trhu, hledat nové možnosti pro inovace, lépe pochopit potřeby zákazníků a správně motivovat své zaměstnance. Naším krédem je kvalitní průzkum trhu za rozumnou cenu.

Brand DNA

DNA každé značky je to, co ji odlišuje, to co značce dává duši.

Customer DNA

Dejte Vašemu zákazníkovi to, po čem touží, i to, o čem jen sní.

Staff DNA

Jednou z nejdůležitějších hodnot je její lidský kapitál.

Typy průzkumů

PrieskumyMystery shopping

Prostřednictvím Mystery Shoppingu realizujme fiktivní nákupy, které nám umožňují analyzovat prostředí prodejního místa, dodržování firemních postupů, přístup a výkonnost zaměstnanců. Mystery Shopping provádějí zkušení Mystery Shoppeři a probíhá vždy na základě předem připraveného scénáře.

Tímto průzkumem víme odhalit případně nedostatky, které mohou mít vliv na výkonnost firmy.

PrieskumyIn store, doprovázeny nákupy – průzkum v prodejnách

Průzkum na místě prodeje umožňuje zachytit reálnou cílovou skupinu určité produktové kategorie. In Store je realizován jednak standardním F2F dotazováním nebo doprovázenými nákupy.

Doprovázeny nákupy umožňují analyzovat nákupní chování přímo na místě prodeje. Pomáhají odhalit skryté motivátory nebo bariéry při nákupu. Při provázených nákupech probíhá pozorování nákupního chování, které je zároveň doplněno otázkami podle připraveného scénáře. Doprovázeny nákupy jsou zaznamenávány na audiozáznam.

Je zde nezbytná součinnost zadavatele – zajištění vstupů na prodejny.

PrieskumyFocus Group Discussion – skupinové diskuze

Skupinové diskuze realizujeme obvykle s 6-8 respondenty a jsou vedeny profesionálním moderátorem podle předem připraveného scénáře.

Na hlubší analýzu a pochopení zkoumané problematiky využíváme různé projektivní techniky. V rámci skupinových diskusí analyzujme spotřebitelské chování, postoje, hodnoty, motivace, bariéry, vztah ke značkám, positioning značek. Zároveň je využíváme na testování nových konceptů, příběhů značky a reklamních spotů.

Druhou možností jsou online skupinové diskuze, které jsou z časového a finančního hlediska méně náročné a jsou vhodné zejména v případě mladší cílové skupiny.

Ze skupinových diskusí pořizujeme audio/video záznam.

 

 

PrieskumyF2F interview – osobní dotazování

Osobním dotazováním realizujeme průzkumy podle individuálních potřeb klienta. Zkušení tazatelé na základě kvótního výběru nebo náhodné procházky oslovují respondenty, zcela konkrétní cílovou skupinu.

Dotazníky realizujeme buď formou PAPI, nebo formou CAPI případně TAPI.

Osobní dotazování probíhá buď jako reprezentativní výzkum nebo ve vybraných městech, regionech, podle požadavku klienta.

Uvedený typ průzkumu je využíván pro získávání informací o potenciálu produktu, spotřebitelských návycích, postojů ke značce/firmě, k analýze spokojenosti zákazníků.

PrieskumyCentral locaton testing – halové testy

Průzkum je realizován ve vybraném městě podle požadavku klienta.

Tazatelé rekrutují „In Street“ konkrétní cílovou skupinu respondentů, s níž je následně realizován rozhovor v blízkých prostorách. Oslovování respondentů probíhá na frekventovaných ulicích, obvykle v centru města. Průzkum je realizován na počítačích nebo tabletech (CAPI, TAPI), On line i Off line.

Standardní vzorek na jedno město je 80 – 100 respondentů.

Uvedený průzkum je vhodný pro testování nových konceptů, produktů, obalů, případně chuťových testů. Dotazování vždy provádějí školení tazatelé pod dohledem supervizora.

PrieskumyEtnografie

Jde o hloubkovou analýzu spotřebitelského chování v reálném prostředí, v domácnosti respondenta. Je veden profesionálním moderátorem, který monitoruje konkrétní chování respondenta při určité činnosti, a zároveň klade otázky a diskutuje s respondentem podle předem připraveného scénáře.

Etnografický průzkum probíhá přibližně 2-3 hodiny v domácnosti, pečlivě vybrané podle specifikace cílové skupiny. Výhodou této metodologie je, že umožňuje pozorovat reálné chování respondenta např. při vaření, přípravě snídaně, oběda a pod. Z průběhu etno-výzkumu je pořízen audio/video zaznam.

PrieskumyOn line research

On-line průzkum realizujeme na databázi respondentů internetového panelu.

On-line průzkum slouží k zodpovězení všech otázek ohledně značky, preferencí, nákupního a spotřebitelského chování. Prostřednictvím on line průzkumu testujeme i nové koncepty a obaly produktů a značek.

Další formou on-line průzkumu je průzkum spokojenosti zákazníků (nebo HR výzkum), kde je použita databáze zadavatele.
Třetí možností jsou online skupinové diskuze, které jsou z časového a finančního hlediska méně náročné a jsou vhodné zejména v případě mladší cílové skupiny.

PrieskumyIn depth discussion – hloubkové rozhovory

Hloubkové rozhovory jsou realizovány s jedním až dvěma respondenty a jsou vedeny zkušenými moderátory podle předem připraveného scénáře. Rozhovory probíhají standardně 30-60 minut. Optimální množství je 10 -15 rozhovorů.

Individuální rozhovory jsou vhodně zejména při náročnějších cílových skupinách, citlivých tématech nebo v B2B segmentu. Umožňují o poznání hlubší a citlivější vhled do problematiky než skupinové diskuse, respondent zde není ovlivňován názory ostatních.

Z individuálních rozhovorů pořizujeme audio/video záznam.

PrieskumyB2B Průzkum

B2B průzkum provádíme telefonicky, On-line, osobním dotazováním nebo formou hlobkových rozhovoru. Cílem B2B průzkumu je analyzovat spokojenost zákazníků, ale hlavně odhalit skryté nedostatky jako důvody nespokojenosti klientů nebo příčiny jejich ztráty.
Další možností B2B průzkumu je analýza nákupního chování zákazníků a potenciálních zákazníků s cílem, najít nejvhodnější formu komunikace a benefitů

 

 

Najděte to správné řešení pro Vás

Pošlete nám popis Vašeho zadání a my Vám připravíme nabídku.Firma nebo jméno Email Telefon Vaše zpráva Antispam: Kolik má člověk očí?

Proč dělat s námi

V našem portfoliu najdete všechny typy standartních průzkumů a metodologií v rámci B2C i B2B segmentu.

Naší výhodou je profesionální tazatelská síť na území Slovenské i České republiky a jednotná metodologie průzkumu.

Klademe důraz na hloubkovou analýzu dat a hledání řešení. Využíváme nejnovější průzkumné metody a moderní technologie.

Samozřejmostí je individuální přístup ke každému projektu. Vždy hledáme nejvhodnější řešení pro každého klienta.

Našim krédem je nejvyšší kvalita za dostupnou cenu. Přesvědčte se sami. Pošlete nám zadání a my Vám připravíme nabídku.

MENU